ASIC

Hotline: 0947 080 688

Điện thoại: 0916 605 506 

Liên hệ

Thông tin liên hệ

0916 605 506
0947 080 688

info@asic.com.vn
Duc.trinh@asic.com.vn
Thong.nguyen@asic.com.vn

  Địa chỉ văn phòng

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AIR SOLUTION

  Số 60/7 Đường Võ Thị Sáu,
  Khu phố Tây A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
  3703036125
  Mã số thuế
  Văn phòng 1Số 60/7 Đường Võ Thị Sáu, Khu phố Tây A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
  Văn phòng 1 Số 60/7 Đường Võ Thị Sáu, Khu phố Tây A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
  Văn phòng 2

  Số 60/7 Đường Võ Thị Sáu, Khu phố Tây A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

  Văn phòng 2

  Số 60/7 Đường Võ Thị Sáu, Khu phố Tây A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

  Văn phòng 3

  Số 60/7 Đường Võ Thị Sáu, Khu phố Tây A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

  Văn phòng 3

  Số 60/7 Đường Võ Thị Sáu, Khu phố Tây A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.